Algemene Huurvoorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden 

De huurder erkent door ondertekening van deze overeenkomst de algemene verhuurvoorwaarden te hebben ontvangen en aanvaard. Iedere afwijking omtrent deze algemene verhuurvoorwaarden dient onderaan de overeenkomst schriftelijk bevestigd te worden met een afzonderlijke handtekening.

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Er komt slechts een overeenkomst tot stand wanneer u de offerte bevestigd en u hiervan response ontvangt van Xtreme Party Effects / Breaklight. 

Indien wij de overeenkomst niet kunnen uitvoeren door overmacht (weersomstandigheden, staking,...), kunnen wij in iedere instantie de overeenkomst beëindigen zonder dat er enige schadevergoeding kan geëist worden. 

De huurder erkent het materiaal te hebben ontvangen in volledige perfecte staat voor gebruik. De huurder verklaart ook een volledige uitleg te hebben ontvangen van het materiaal in kwestie en verklaard hierbij volledig te weten hoe de verhuurde goederen functioneren.Het verhuurde materiaal mag enkel gebruikt worden waarvoor het gehuurd werd. 

De huurder verbindt zich ertoe het verhuurde materiaal met uiterste zorg te bedienen. De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid vanaf het afhalen/leveren tot en met de terugbezorging/ophaling zelfs wanneer er personeel van Xtreme Party Effects/Breaklight aanwezig zijn. In geval van schade, brand, diefstal,... zal de huurder hiervoor aangesteld worden.Bij verlies of niet terug brengen zal het gehuurde materiaal aan verkooptarief gefactureerd worden aan de huurder. 

De waarborgsom wordt steeds cash betaald en zal terug gegeven worden indien het materiaal in perfecte staat van levering, terug in ons bezit is.

Betaling gebeurt steeds contant bij afhaling of levering samen met de waarborgsom. Een factuur zal tegelijkertijd overhandigd worden.  

Al het materiaal in ons gamma wordt voortdurend getest. Indien er toch nog schade of gebreken worden toegebracht aan het materiaal door de klant of derden valt dit volledig onder de verantwoordelijkheid van de huurder. 

De huurder verbindt zich bij het ondertekenen van deze overeenkomst dat enkel hij/zij (huurder) of een bevoegd persoon wordt toegelaten het materiaal te bedienen. Indien de klant minderjarig is moet deze laatste vergezelt zijn door een meerderjarig persoon en zal die persoon ook ondertekenen + de volledige verantwoordelijkheid dragen. 

De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen en schade aan personen en goederen in en om de plaats van het event, fuif, theatervoorstelling, optreden, huwelijk,...       

Bij laattijdig terugbrengen van het gehuurde materiaal zal het facturatiebedrag vermeerderd worden met de dagprijs zoniet wordt de waarborg meteen ingehouden. 

De huurder verklaard hierbij dat de ruimte waar het event plaatsvindt voldoet aan alle veiligheidsnormen inclusief brandveiligheid. 

Annulatie van het gehuurde materiaal geldt enkel ten laatste 7 dagen voor het tijdstip waarop het huurcontract in werking treedt.Ingeval van laattijdige annulatie zijn wij geneigd u het volledige bedrag aan te rekenen.

Enkel het Belgisch recht is hier van toepassing. In geval van betwisting zal de rechtbank van Brussel hiervoor aangesteld worden. 

Alle klachten worden binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en aangetekend geformuleerd.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »